Yang Berhormat Dato' Haji Adib Azhari Daud
 
Datuk Bandar
Majlis Bandaraya Johor Bahru
   
 
IRDA komited dalam merealisasikan agenda transformasi wilayah Iskandar Malaysia ke arah bandar raya pintar, lestari dan sejahtera. Tahniah di atas pencapaian yang amat membanggakan.
Follow us: