Copyright 2023 by Iskandar Malaysia
 
 
Yang Berhormat Dato' Haji Adib Azhari Daud
 
Datuk Bandar
Majlis Bandaraya Johor Bahru
   
 
IRDA komited dalam merealisasikan agenda transformasi wilayah Iskandar Malaysia ke arah bandar raya pintar, lestari dan sejahtera. Tahniah di atas pencapaian yang amat membanggakan.
Copyright 2023 by Iskandar Malaysia
Google Site Search