Mencintai Alam Sekitar

Hasrat ke arah kualiti hidup yang setinggi mungkin, perancangan di dalam Iskandar Malaysia merangkumi perlindungan sumber semulajadi, tanah-tanah pertanian,pemeliharaan ruang terbuka awam dan swasta dengan pemberian berterusan untuk kemudahan-kemudahan taman dan rekreasi.

Sumber-sumber ini mengandungi satu persekitaran ekologi yang rapuh yang mengekalkan biodiversiti dan menyediakan faedah-faedah berharga serta kemudahan-kemudahan yang penting untuk mengekalkan kehidupan. Iskandar Malaysia akan menjadi Kawasan Semulajadi, Taman-Taman dan Kebun-Kebun dimana kawasan tanah seluas 23,158 hektar telah dikhususkan untuk penghijauan Iskandar Malaysia
 
Rancangan Penghijauan Iskandar Malaysia
Rangka kerja Rancangan Penghijauan Iskandar Malaysia adalah berpandukan kepada empat prinsip asas:
  • Kualiti alam sekitar untuk Iskandar Malaysia
  • Penciptaan habitat dan pengekalan Biodiversiti untuk Iskandar Malaysia
  • Pemuliharaan air dan pengekalannya
  • Peningkatan Persekitaran yang dibina dan kualiti hidup.
Objektif-objektif Inisiatif Penghijauan
Inisiatif komuniti Penghijauan ingin menetapkan objektif-objektif berikut sebagai panduan usaha-usahanya dan mengukur kejayaannya.
Hasil yang diinginkan :
  • Mendidik generasi akan datang untuk bertanggungjawab melindungi planet.
  • Meningkatkan kesedaran dan penyertaan komuniti dalam kelakuan bertanggung jawab terhadap persekitaran.
  • Mewujudkan minat di seluruh negara dengan penetapan piawaian dan prosedur-prosedur untuk pengamalan-pengamalan bertanggungjawab terhadap persekitaran.

Bangunan yang mengamalkan penggunaan tenaga secara cekap atau lebih dikenali sebagai bangunan hijau ialah amalan meningkatkan kecekapan bangunan-bangunan yang menggunakan sumber tenaga, air, dan bahan-bahan dalam pada mengurangkan kesan bangunan terhadap kesihatan dan persekitaran manusia semasa jangka hayat bangunan tersebut, kedudukan, reka bentuk, pembinaan, operasi, penyelenggaraan, dan penyingkiran yang lebih baik