Kenapa Malaysia? Fakta & Rajah

Persekutuan Malaysia merangkumi Semenanjung Malaysia di Timur dan negeri-negeri bagi Sabah dan Sarawak di pulau Borneo di sebelah barat. Negara Malaysia merupakan gabungan rakyat yang mesra dan cuaca yang sederhana.
 
 

KAWASAN
329,758 km persegi keluasan keseluruhan kawasan tanah


PENDUDUK
Kira-kira 28 juta orang penduduk


IBU NEGERI
Kuala Lumpur


RAKYAT
Orang Melayu yang membentuk kira-kira 57% penduduk, diikuti oleh orang Cina, orang India dan kumpulan etnik lain.


BAHASA
Bahasa Malaysia adalah bahasa kebangsaan yang boleh dituturkan oleh semua lapisan masyarakat, bahasa Inggeris juga semakin meluas digunakan. Orang cina dan India boleh menuturkan pelbagai dialek sementara kumpulan etnik lain mempunyai bahasa unik mereka sendiri.

AGAMA
Rakyat Malaysia hidup dalam masyarakat pelbagai agama. Islam adalah agama rasmi tetapi agama-agama lain seperti Buddha, Hindu dan Sikh juga diamalkan.

IKLIM
Malaysia mempunyai iklim tropika dengan cuaca panas sepanjang tahun dengan hujan berterusan, lebih pada akhir tahun. Suhu-suhu adalah dalam lingkungan daripada 21°C ke 32°C. Hujan tahunan berubah daripada 2,000mm ke 2,500mm

MATA WANG
US$1 secara kasar bersamaan dengan RM3.60 (2007) dan £1 secara kasar bersamaan dengan RM5.80

ZON WAKTU
Lapan jam mendahului GMT dan 16 jam mendahului masa standard Pasifik US.